Tokenomics

« Back to Glossary Index

Tokenomics is een samenvoeging van ‘token’ en ‘economics’ en verwijst naar de economische principes en stimulansen die het ontwerp, de distributie en het gebruik van een crypto token bepalen. Het omvat aspecten zoals distributie, vraag en aanbod, en het gebruik van de token binnen het ecosysteem.

“De tokenomics van het project zorgden ervoor dat gebruikers gestimuleerd werden om de tokens niet alleen te kopen maar ook te gebruiken binnen het platform.”

« Terug naar Woordenboek