Derivaten

« Back to Glossary Index

Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van de prestatie van een onderliggende entiteit, zoals een activum, index, of rentevoet. Dit kan gebruikt worden voor investeringen of om risico’s te beheren.

“Veel traders gebruiken derivaten om te speculeren op de toekomstige prijs van Bitcoin zonder de munt zelf te bezitten.”

« Terug naar Woordenboek