ROI (Return on Investment

« Back to Glossary Index

Return on Investment, of rendement op investering, is een maatstaf die gebruikt wordt om de efficiëntie of winstgevendheid van een investering te beoordelen. Het wordt berekend door de winst (of verlies) van een investering te delen door de kosten van die investering.

“Zijn ROI op de aankoop van Bitcoin vorig jaar was 200%, wat betekent dat hij zijn initiële investering verdrievoudigde.”

« Terug naar Woordenboek