DAO (Decentralized Autonomous Organization)

« Back to Glossary Index

Een DAO is een organisatie die wordt gerund door regels gecodeerd als computerprogramma’s, bekend als slimme contracten, op de blockchain. DAO’s werken zonder centrale leiding en maken beslissingen via stemmen van hun leden.

“De leden van de DAO stemden over het nieuwe voorstel via een digitaal stemproces, waardoor besluitvorming snel en transparant was.”

« Terug naar Woordenboek